Aveflor - České výrobky v certifikované kvalitě

Přihlásit|Registrovat
x
Zapomněli jste heslo?Přihlásit


Vyhledávání


Náš tip


Vše o nákupu

 1. Registrace a přihlášení na internetový obchod
 2. Výběr a vyhledání zboží
 3. Vložení zboží do nákupního košíku
 4. Odeslání objednávky
 5. Obchodní podmínky
 6. Dodací podmínky
 7. Bezpečnost a ochrana osobních údajů
 8. Možnosti plateb
 9. Reklamační řád

1. Registrace a přihlášení na internetový obchod

Pokud nakupujete na internetovém obchodě poprvé, musíte se nejprve zaregistrovat a vytvořit tak svůj osobní účet. Během registrace zadáte do systému své základní kontaktní informace - IČO, DIČ, telefonní číslo, e-mail, fakturační adresu, dodací adresu a zvolíte si své přihlašovací jméno a heslo. Údaje označené symbolem * (hvězdička) jsou pro registraci povinné. Jako potvrzení úspěšné registrace obdržíte informační e-mail. Osobní účet Vám umožní pohodlné nakupování v našem internetovém obchodě. Budete mít přehled o aktuálních prodejních cenách, které budou zobrazeny včetně Vámi dosažených slev. K dispozici budete mít i podrobný přehled o průběhu zpracování Vašich objednávek a navazujících pohledávkách. V případě ztráty přístupového hesla Vám jej může internetový obchod zaslat na e-mailovou adresu vloženou během registrace. Pokud jste již registrovaný uživatel, můžete se přihlásit pomocí tlačítka "Přihlásit".


2. Výběr a vyhledání zboží

Zboží v internetovém obchodě lze vybírat a vyhledávat několika způsoby. Nabídku zboží můžete procházet s využitím stromového členění v levé části obchodu.

Pokud znáte katalogové (objednací) číslo nebo určitý řetězec znaků, můžete zboží vyhledávat cíleně dle objednacího čísla, názvu, popisu. S výhodou lze použit i fulltextové vyhledávání, které prohledává ve více parametrech současně. Vstupní pole pro vložení podmínek jsou umístěny v horní části obchodu.

Během zápisu vyhledávací podmínky lze používat také zástupné znaky ".." (dvě tečky), které nahrazují libovolnou skupinu znaků. Např. po zadání a potvrzení podmínky "Deodorant.." pro název bude nalezeno veškeré zboží jehož název začíná na slovo "Deodorant".


3. Vložení zboží do nákupního košíku

Pokud jste nalezli požadované zboží a jste již rozhodnuti pro nákup, můžete zboží vložit do košíku. Nákup lze provést jak ze seznamu, tak z detailního náhledu (případně ze seznamu náhradního zboží). Do pole zadejte požadovaný počet a potvrďte tlačítkem nebo "Přidat do košíku". Tento postup můžete opakovat i pro další zboží.

Obsah svého nákupního košíku si můžete kdykoliv prohlédnout stiskem tlačítka "nákupní košík". Zboží můžete z nákupního košíku odstranit nebo změnit jeho počet. V případě potřeby lze vymazat celý obsah nákupního košíku najednou stiskem tlačítka "Vymazat košík". Z nákupního košíku můžete pokračovat v nákupu nebo přejit k odeslání objednávky.


4. Odeslání objednávky

Pokud máte v nákupním košíku požadované zboží a přejete si nákup dokončit odesláním objednávky. Formulář objednávky obsahuje adresu odběratele, místo dodání, adresu dodavatele a Vámi objednané zboží včetně celkových součtů a slev. Nyní můžete zkontrolovat objednané zboží, upřesnit způsob dopravy a formu úhrady. Objednávku odešlete ke zpracování stiskem tlačítka "Odeslat objednávku". Internetový obchod objednávku příjme a na Váš e-mail odešle potvrzení s kopií objednávky.


5. Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky:

I. Základní ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží mezi společností AVEFLOR, a. s. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“)


Prodávající

AVEFLOR, a.s., se sídlem Budčeves 26, 507 32 Kopidlno je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 1284 zabývající se výrobou a prodejem kosmetiky, veterinárních přípravků a zdravotnických prostředků koncovým uživatelům.


Kupující

Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.


II. Bezpečnost a ochrana informací

Při nakládání s daty se prodávající zavazuje řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.


Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost AVEFLOR, a. s., provozovatel internetového obchodu obchod.aveflor.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.


Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.


K čemu údaje slouží?

Veškeré informace v eshopu obchod.aveflor.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, recenze atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvalé nebo dočasné.


Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po zalogování do eshopu obchod.aveflor.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u nás nenakoupili, stačí odeslat e-mail na obchod@aveflor.cz.


III. Otevírací doba

Objednávky přes internetový obchod na adrese obchod.aveflor.cz: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.


IV. Ceníky

Ceník pro koncového uživatele je umístěn na internetových stránkách kupujícího. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny.


V. Cenové kategorie

Všechny ceny jsou smluvní a jsou cenami pro koncové uživatele.

Ceny jsou vždy uvedeny bez DPH, pokud není v ceníku nebo e-shopu uvedeno jinak.


VI. Objednávání

Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám.

Objednávat je možno následujícími způsoby:

 • prostřednictvím elektronického obchodu na obchod.aveflor.cz (dále jen "e-shop")
 • elektronickou poštou na adrese obchod@aveflor.cz
 • faxem
 • telefonicky

Prodávající doporučuje kupujícímu provádět objednávky přes elektronický obchod nebo písemnou formou (e-mail, fax) a uvést následující údaje:

 • obchodní jméno a sídlo kupujícího
 • IČO a DIČ, je-li registrován jako plátce DPH
 • kód a název zboží dle ceníku
 • jednotkovou cenu
 • způsob odebrání a dopravy
 • dodací adresu
 • podpis osoby oprávněné objednávat zboží
 • všechny další údaje, které kupující považuje za důležité

Přijaté objednávky jsou závazné a lze je zrušit pouze se zaplacením storno poplatku, jehož výše je 20% z ceny objednaného zboží.


VII. Odstoupení od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu obchod@aveflor.cz) s textem: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:…………………...". Datum a podpis.

b) Zboží doručit na adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

c) Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

d) Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na I) dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího, II) na dodávku zboží upraveného na přání kupujícího či na zboží objednané speciálně a výslovně na jeho přání a které nebylo v době objednávky skladem, III) na dodávku spotřebního zboží (jiné zboží, u kterého použitím je spotřebována část jeho hodnoty a nelze jej vrátit do původního stavu před koupí.

e) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Hotově či složenkou úhradu poskytnout nelze.

f) V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme moci žel akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady prodávajícího zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.


VIII. Informace o produktech

Informace o produktech v e-shopu prodávajícího mají pouze ilustrační charakter a v detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.


IX.Platební podmínky

 • platba v hotovosti při nákupu
 • na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce) Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

X. Dodací podmínky

 • osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
 • zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@aveflor.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.


XI. Záruční podmínky

Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího.


XII. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2005 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.


6. Dodací podmínky

 • osobní odběr: Zboží může převzít pouze osoba k tomu pověřená (oprávněná) majitelem firmy nebo statutárním orgánem společnosti. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
 • zasílání přepravní službou: Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky, která je uvedena při nákupu zboží. Zboží mimo Českou republiku nezasíláme.

Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@aveflor.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento do 24 hodin zaslat faxem nebo e-mailem prodávajícímu. Pokud je kupujícím převzetí zásilky stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky není žádný nárok.


7. Bezpečnost a ochrana osobních údajů

Při nakládání s daty se zavazujeme řídit zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů.


Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Společnost AVEFLOR, a. s., provozovatel internetového obchodu obchod.aveflor.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně.


Jaké údaje shromažďujeme?

Pro realizaci obchodní transakce od Vás potřebujeme znát jméno (případně jméno firmy, IČ a kontaktní osobu), adresu (fakturační a případně dodací), telefonní a mailový kontakt. Dále pak evidujeme Vaše obchodní transakce u nás.


K čemu údaje slouží?

Veškeré informace v eshopu obchod.aveflor.cz jsou dostupné bez zadávání jakýchkoliv údajů - obchodní podmínky, návod jak nakupovat, ceny, popisy produktů, recenze atd. Pro realizaci obchodní transakce a dodání zboží na Vámi určené místo s Vámi potřebujeme komunikovat a znát výše zmíněné údaje a tyto s Vaším souhlasem získáme při Vaší registraci a to buď trvalé nebo dočasné.


Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po zalogování do eshopu obchod.aveflor.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. (Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje.) V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit a dosud jste u nás nenakoupili, stačí odeslat e-mail na obchod@aveflor.cz.


8. Možnosti plateb

 1. Platba při převzetí zboží / dobírka
 2. Platební kartou (3-D Secure)
 3. PaySec
 4. Převodem předem

Platba při převzetí zboží / dobírka

Platba při převzetí je nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak za zboží zaplatit. Podle způsobu doručení si můžete vybrat mezi platbou v hotovosti nebo platbou platební kartou.

 • hotově - při osobním vyzvednutí zboží na prodejně
 • hotově - dobírkou - při přebírání zboží od doručovatele - zboží hradíte v hotovosti řidiči dopravní společnosti nebo poštovnímu doručovateli. Vždy si prosím připravte potřebný obnos, urychlíte tím předání zásilky.

Platební kartou (3-D Secure)

Pohodlným a bezpečným způsobem bezhotovostní platby je použití internetových platebních karet MasterCard a VISA. Pro ověření držitele karty u jeho vydavatelské banky přímo během transakce, využíváme bezpečnostní protokol "3-D Secure" podporovaný karetními asociacemi. Toto řešení snižuje riziko reklamací platební transakce ze strany uživatele.

Veškeré údaje o platbách jsou předávány zabezpečenou cestou a AVEFLOR, a.s. jako obchodník k nim nemám přístup, ani je nikde neukládá.


PaySec

Speciální služba poskytovaná ČSOB pro levnou a bezpečnou internetovou platbu, kterou mohou využívat klienti všech českých bank. Rozhodnete-li se k platbě využít Konto PaySec, po dokončení objednávky budete přesměrováni na platební bránu PaySec a vyzváni k zadání vašeho jména a hesla. Platbu poté jednoduchým postupem dokončíte.

Tyto informace vypisujete přímo do stránky zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a nám sdělí pouze výsledek autorizace. Tím je odstraněna možnost zneužití vašeho Konta PaySec a volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti.

Více o PaySec


Převodem předem

Zvolíte-li platbu klasickým bankovním převodem, automaticky vám na e-mail pošleme zálohovou fakturu. Po připsání platby na náš účet na tentýž e-mail obdržíte daňový doklad nebo jej dostanete společně se zbožím. Termín dodání může být ovlivněn termínem uhrazení platby (zboží expedujeme až po připsání platby na náš účet)


9. Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen "Reklamace").

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.


Prodávající

AVEFLOR, a.s., se sídlem Budčeves 26, 507 32 Kopidlno je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle B, vložka 1284 zabývající se výrobou a prodejem kosmetiky, veterinárních přípravků a zdravotnických prostředků koncovým uživatelům.


Kupující

Koncový uživatel – při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.

Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím. Záruční doba činí 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.


Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

Na žádost spotřebitele je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat Kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje (fakturu), které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu Prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených Zákonem. Odstoupení je vůči Prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.


Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

 • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou a v záručním listu, je pro účely záručních oprav Zboží určený podnikatel odlišný od Prodávajícího, jehož sídlo či místo podnikání je ve stejném místě jako v případě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, uplatní Kupující právo na záruční opravu u podnikatele uvedeného v záručním listu. Tyto informace lze případně nalézt v dokladu, který nahrazuje záruční list.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání Zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke Zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet nebo předána v hotovosti na pokladně v sídle společnosti.


Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 30. října 2010. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.Zadejte prosím platnou e-mailovou adresu.
Zavřít